Laddbox får försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut i ett ärende som ingår i ett projekt där laddboxar till elbilar har granskats. Laddboxen som fått försäljningsförbud är Easee Home men modellen Easee Charge omfattas av samma dokumentation, vilket innebär att även denna modell får försäljningsförbud.

Högboms EL har monterat boxarna enligt tillverkarens anvisningar och att det är tillverkarens ansvar att åtgärda eventuella fel och brister.

Högboms EL har tagit fram kontaktuppgifter till samtliga våra kunder som omfattas av detta och kommer gå ut med mer information så snart vi vet vilka åtgärder som Easee kommer att göra, Easee har fått av elsäkerhetsverket tre månader på sig att komma med en lösning på problemet.  På elsäkerhetsverkets hemsida kan man hitta frågor och svar gällande beslutet.

Kan jag fortsätta ladda min bil trots försäljningsförbud?

Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det enkla svaret är ja, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats. Elsäkerhetsverket har inga anmälningar om incidenter för produkten.

Eease överklagar  beslutet som som ni kan läsa om här

Information om från elsäkerhetsverket hittar du här

 

Kontaktuppgifter gällande detta förbud

Gustav Öst, gustav.ost@hogbomsel.se 063-663 11 70

Karl Högbom Karl.hogbom@hogbomsel.se 063-663 11 77