Optimera din energiförbrukning med Högboms EL och Checkwatt

Letar du efter effektiva lösningar för att maximera energianvändning och minimera kostnader? Hos oss på Högboms El arbetar vi ständigt med att utveckla energihanteringssystem för att öka effektiviteten i ditt elsystem. Med vårt innovativa system, Checkwatt, tar vi energilagring till en helt ny nivå.

Varför behöver du energilagring?
Ett energilager är avgörande för att effektivt hantera överskott av energo som genereras under låg efterfrågan och kan användas under perioder med hög efterfrågan. Genom att jämna ut energiförbrukningen minskar behovet av att justera produktionen enligt efterfrågan, vilket resulterar i lägre kostnader för dig. 

Våra energilager spelar en central roll i att stabilisera elnätet genom att lagra och leverera extra energi under toppbelastning. Detta minskar risken för strömavbrott och överbelastning av elnätet, vilket resulterar i en pålitlig och stabil strömförsörjning för dig och ditt företag. 

Våra energilager är anpassade att lagra energi från förnybara källor som sol- och vindrakftverk. Detta bidrar till att hantera variationer och internmittens i förnybar energiproduktion, vilket säkerställer em jämn tillförsel av energi även när sol- och vindkraft inte är tillgängliga. 

Genom att lagra överskott av energi undviker du att slösa bort resurser och främjar ökad energieffektivitet. Detta leder till minskad överproduktion och en hållbarare energianvändning för dig och miljön. 

Du kan även använda energilager som en pålitlig backup-lösning vid strömavbrott och nödströmsförsörjning för kritiska system och enheter, vilket är avgörande för verksamheter som kräver konstant och pålitlig strömförsörjning.

Hur fungerar checkwatt?

Checkwatt är vår senaste innovation som skapar ett virtuellt kraftverk genom att sammanlänka olika energikällor, inklusive solcellsanläggningar som batterilager- Genom att ansluta ditt batteri till checkwatt blir du en viktig del av detta avancerade energikösystem. 

Det virtuella kraftverket möjliggör smidig samordning av olika energiresurser, vilket är avgörande för att hålla elnätet i perfekt balans. Genom att använda checkwatt blir du en aktiv deltagare i SVenska kraftnäts frekvensreglering och har möjlighet att få ekonomisk ersättning fö ratt stödja stabiliteten i elnätet. 

Med Högboms El och Checkwatt blir din energilagring inte bara en lokal resurs utan även viktig del i den större kedjan av energieffektivitet och pålitlighet. Tillsammans formar vi framtidens energilösningar och tar del av alla fördelar med Checkwatt. 

 

Stabilisera elnätet med oss på Högboms El och Checkwatt

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans och har rätt frekvens handlar svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Checkwatts virtuella kraftverk möjliggör sammanlänkningen av batterilager, solceller, vindraftverk och elbilsladdare över hela landet så att de tillsammans kan leverera dessa tjänster. Genom frekvensreglering till Svenska kraftnät kan hushåll, bostadsrättsföreningar och företag få betalt för att bidra till elnätets stabilitet. 

EnergyInBalance: Få kontroll över ditt energosystem

Med EnergyInBalance, Högboms Els portal för datavisualisering av energi från olika källor, kan du enkelt få en översikt av din energianvändning och produktion. Genom realtidsmätning av solproduktion och andra flexibla energiresurser kan du optimera din energiförbrukning och minska dina kostnader. Med detaljerad data om produktion och konsumtion kan du också maximera din egenandel av förnybar energi och minska din import från elnätet. All data är exporterbart och tillgängligt via olika API:er för din bekvämlighet.