GPDR

Den 25 maj 2018 en ny lag i kraft – GDPR. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen.

Vi är ansvarig för hanteringen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och besökare. Dessa behandlas av oss för att kunna administrera dina kontaktuppgifter om du lämnar dessa, för att anpassa innehållet till dig som besökare, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till nyhetsbrev. Vi lämnar ej ut personuppgifter till tredje part.

§1 Kontaktuppgifter

Vi administrerar dina kontaktuppgifter som du lämnar till oss via en krypterad databas. Denna används för att kunna kontakta dig som kund och följa upp ärenden som besökare har inlett.

§2 Cookies

Vi använder oss av cookies för att anpassa innehållet på hemsidan för våra besökare och för att föra statistik över besöken. Följande tjänster använts på hogbomsel.se.

  1. Facebook Pixel.
  2. Google Analytics.

§3 Formulär

När ett formulär fylls i på sociala medier [facebook.com/hogbomsel] eller på hemsidan [hogbomsel.se] administreras dessa personuppgifter av anställda på Högboms El Aktiebolag. Personuppgifterna används sedan för kontakt med personen. Uppgifterna delas eller lämnas inte ut till tredje part utan samförstånd med personen.

(Senast ändrad: Den 20 Juni, 2019 kl. 10:22)